Program „Czyste Powietrze”

19 września 2018r. ruszył ogólnopolski program dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Jest on skierowany do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł

Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie

Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat

Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

 

Więcej informacji tutaj.

 

W celu pobrania i wypełnienia wniosku należy założyć i aktywować konto na Portalu beneficjenta.

Więcej informacji tutaj.

 

Comments are closed.