„STOP SMOG” Dotacja z WFOŚiGW – wnioski od 15.05.2017 do 26.05.2017

UWAGA! W Maju rusza nowy program z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – dotyczący likwidacji niskiej emisji, skierowany dla osób fizycznych.

Program STOP SMOG

Wnioski będą przyjmowane od 15.05.2017 r. do 26.05.2017 r.  – tylko 12 dni!

 

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

  1. zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania – karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
  2. zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

=> REGULAMIN

=> Wniosek

=> Oświadczenie współwłaściciela

=> Protokół odbioru końcowego

Nie czekaj zgłoś się już teraz – przygotujemy darmową wycenę oraz pomożemy wypełnić dokumenty do programu!

Comments are closed.